събота, 17 of февруари of 2018

Целеви групи

Целевата група обхваща трите доспутими участници, съгласно Насоките за кандидатстване.
В нея са включени  25 служители (с изключение на охрана, шофьори и хигиенистки), които ще използват интегрираната уеб-система за управление на собствената си работа, координация на работата с други отдели по проекти или конкретни задачи, ще могат да ползват всички модели на документи, стандарти и процедури съгласно системата за управление на качеството.
Друга част от целевата група са 74 преподаватели на трудов и граждански договор с ВУЗФ. Чрез системата те ще могат да координират и управляват своето време, за правят справки за своята заетост, да комуникират със студентите, да нанасят електронно резултатите от проведените изпити.
Третата част от целевата група са студентите на ВУЗФ, които чрез факултетен номер и ЕГН ще могат да ползват системата за проверка на резултати от положени изпити, следене на своето студентско състояние (взети изпити, платени такси и др.), вадене на електронни документи – уверения, индивидуални протоколи, проверка на учебен график и учебен план.