събота, 17 of февруари of 2018

Archives from month » април, 2013

Цели

С изпълнението на настоящия проект ВУЗФ си поставя една основна цел:
Изграждане на система за дистанционно обучение и предлагане на магистърска програма „Корпоративна и социална отговорност – финансов мениджмънт” и специализации за студентите в бакалавърска степен на обучение в дистанционна форма на обучение.

Системата ще бъде разработена специално за целите на ВУЗФ и ще позволява непрекъснато обогатяване, развитие и надграждане на функционалностите и съдържанието. Преподавателите ще могат лесно да обновяват и допълват учебното съдържание, а студентите с няколко клика на мишката ще могат да стигат до техния личен профил и записани курсове.

Специфичните цели на проекта са:

- Изграждане на електронна библиотека за студентите на ВУЗФ, която да предлага специализирани курсове по бизнес умения и ще им помогне за бързото им внедряване в работния процес

- Изграждане на модерен мултимедиен център, който ще позволява видео-конферентни разговори. По този начин на студентите ще се предлагат изключителни модерни методи за обучение, възможност за работа във виртуална класна стая, работа с водещи преподаватели от университети партньори и усвояване на нови знания без откъсване от работа или нормалния им начин на живот.

- Предоставяне на равен достъп до образование и насърчаване на включването в обучителните процеси на хора, живеещи извън академичните градове.

- Повишаване на пригодността за заетост и адаптивността на пазара на труда на целевата група.

- Повишаване на квалификацията на преподавателите.

 

Развитието на дистанционни форми на обучение подпомага ученето през целия живот, тъй като те осигуряват възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, без продължително откъсване от работа и без влагането на сериозни финансови средства, което, от своя страна, стимулира работодателите  да насърчават тази форма за повишаване на квалификацията. С това проектът напълно съответства на целите на настоящата процедура.


Здравей, свят!

Добре дошли в света на WordPress. Това е първата ви публикация. Редактирайте я или я изтрийте. Щастливо блогване!