събота, 17 of февруари of 2018

Новини

Висше училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по проект № BG051PO001-3.1.08-0022, с наименование „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси”, обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Визуализация на проект BG051PO001-3.1.08-0022 и доставка на консумативи“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 03.04.2014 г.

Документация за участие в процедурата: Publichna pokana No 6-25_03_2014

___________________________________________________________________________________________________________

Във връзка с проведена процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на хардуер по проект BG051PO001-3.1.08-0022 с две обособени позиции“, Висше училище по застраховане и финанси отправя покана за сключване на договор до  “Вали Компютърс“ ООД.

Покана Обособена позиция 1: Покана 1
ПоканаОбособена позиция 2: Покана 2

___________________________________________________________________________________________________________

Висше училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по проект № BG051PO001-3.1.08-0022, с наименование „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси”, обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на хардуер по проект BG051PO001-3.1.08-0022 с две обособени позиции“.

 Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 17,00 часа на 21.02.2014 г.

Документация за участие в процедурата: Publichna pokana

 ___________________________________________________________________________________________________________

Във връзка с проведена процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Изграждане на специализирана интегрирана уеб система за управление на процесите“, Висше училище по застраховане и финанси отправя покана за сключване на договор до  “ДЕЙТА СОЛЮШЪНС“ ООД.

Покана: Pokana

___________________________________________________________________________________________________________

Във връзка с проведена процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на хардуер“, Висше училище по застраховане и финанси отправя покана за сключване на договор до „ЖАР“ ЕООД.

Покана: Pokana

____________________________________________________________________________________________________________

Висше училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по проект № BG051PO001-3.1.08-0022, с наименование „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси”, обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Изграждане на специализирана интегрирана уеб система за управление на процесите“.

 Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 22.07.2013 г.

Документация за участие в процедурата: Documents

____________________________________________________________________________________________________________

Висше училище по застраховане и финанси, в качеството си на бенефициент по проект № BG051PO001-3.1.08-0022, с наименование „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и оптимизиране на работните процеси”, обявява процедура „избор с публична покана“ с предмет: „Доставка на хардуер“.

Подаването на офертите от кандидатите по процедурата е до 16,00 часа на 15.07.2013 г.

Документация за участие в процедурата: Documents